Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2015

19:48
1547 3ccc 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakarmacoma karmacoma
jadzka
19:48
Reposted fromnatex natex viakarmacoma karmacoma
jadzka
19:45
Są ludzie którzy bez pożegnania odchodzą i Ci co bez zapowiedzi wracają.
jadzka
19:45
jadzka
19:45
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
jadzka
19:44
Czy boisz się zakochać? Bardzo.
Boję się rozczarowania. Boję się bycia kochaną. Boję się, że to mnie przerośnie. Boję się, że się zawiodę. Boję się miłości i tej całej szopki wokół niej. Boję się, że czasem to za dużo, a czasem za mało. Boję się, że ta miłość nie będzie właśnie tą miłością. Boję się, że to mnie zabije.
Miłość to nie błahostka, to coś więcej niż kochać i być kochanym.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasspellboundd sspellboundd
jadzka
19:42
I już nie wiesz, czy chcesz go widzieć, czy o nim zapomnieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
jadzka
19:42
jadzka
19:41
jadzka
19:40
Kiedy nie jesteśmy przywiązani, nie mamy wobec innych nierealistycznych oczekiwań ani nie czepiamy się ich z lęku, że gdy ich zabraknie, będziemy cierpieć. Brak przywiązania to podejście spokojne, realistyczne, otwarte i pełne akceptacji.
— "Buddyzm dla początkujących"

April 12 2015

jadzka
20:47
- Nie chcesz się zakochać? - Kochałem. To bolesne, bezsensowne i przereklamowane.
jadzka
20:46
 Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie. 

— Witkacy
Reposted fromblackdrama blackdrama viacytaty cytaty
jadzka
20:46
To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne
— Marek Hłasko, 'Pętla'
jadzka
20:46
Niedobrze, gdy w imię kogoś traci się siebie.
jadzka
20:46
Prawdziwa samotność zaczyna się od chwili, kiedy człowiek nie może już dłużej znieść własnego towarzystwa.
— J. Wejroch
Reposted frommonstrum monstrum viamrautyna mrautyna
20:45
9654 414f
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaAvishael Avishael
jadzka
20:45
0038 c178 500
Forest Edge, Hokuto, Hokkaido, Japan photo by Michael Kenna, 2004
jadzka
20:45
8928 19b5 500
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viaAvishael Avishael

March 17 2015

jadzka
21:45
Cieszę się, że już za kilka snów będziesz bliżej.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
jadzka
21:45
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl